Werkwijze van bijles en huiswerkbegeleiding.

De werkwijze is persoonlijk en afgestemd op uw kind. Wat kan hij of zij? Waar loopt hij mee vast? Op welke manier leert dit kind? Daar sluit ik op aan, waarbij er steeds oog is voor de sterke kanten. Het (intake-)gesprek met u als ouder of verzorger is hierbij belangrijk.
Indien nodig leg ik contact met school. De afstemming met school en met de ouders zijn in de begeleiding belangrijk. Korte lijnen, daar staat Leermotivatie voor.
Zo wordt duidelijk wat er nodig is om het leren weer op gang te brengen.


De begeleiding of bijles is individueel en duurt per keer 50 minuten.
De leerling komt één of meerdere keren per week op een vast tijdstip. We gaan oefenen, herhalen en toepassen. Bij huiswerkbegeleiding staat de leerstof die aan de orde is centraal. Bij een specifiek leerprobleem is de aanpak hier op gericht.

 

Leermotivatie besteedt veel aandacht aan het 'leren leren'. Van leerlingen wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht, maar leerlingen weten vaak niet goed hoe ze een taak moeten uitvoeren.
Door de individuele aanpak krijgt de leerling direct feedback op zijn werkwijze. Dit helpt de leerling om effectiever te leren. De leerling leert op deze manier van zijn fouten en krijgt tips om handiger te leren.
Als de resultaten verbeteren en uw kind zijn eigen leerproces weer kan oppakken is mijn begeleiding geslaagd.