Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een traject?

Hoe lang een traject precies duurt, is afhankelijk van de situatie van de leerling. Wat is precies de hulpvraag? Zijn er leerachterstanden en hoelang bestaat de achterstand al? In het intakegesprek zullen we de situatie van de leerling en de hulpvraag uitgebreid bespreken. Ik maak een traject op maat voor de leerling. Goede begeleiding, die problemen bij de oorzaak aanpakt vraagt tijd. De leerling heeft nog heel lang iets aan de vaardigheden die hij in een traject leert!

Hoe weet ik welk traject bij mijn kind past?

In het intakegesprek met de ouders bespreken we uitgebreid de mogelijkheden. We gaan uit van de schoolresultaten en de hulpvraag die er is. We bespreken waar we de focus op leggen. Bijvoorbeeld bij het taaltraject kiezen we de talen die extra aandacht nodig hebben. De behoefte van de leerling weegt mee in de keuze die we maken. Dat de leerling erachter staat, is belangrijk voor een goede samenwerking! Het is immers een maatwerktraject, waardoor de kans op succes wordt vergroot!

Waar vindt de begeleiding plaats?

De begeleiding vindt plaats bij mij aan huis in een mooie rustige werkkamer. De locatie is in de Weerdslag, op 5 minuten fietsen van het centrum van Zutphen.

Wat is de inhoud van een traject?

Binnen een traject maken we een keuze voor twee onderdelen. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders en de leerling in het intakegesprek. Bijvoorbeeld in het Taaltraject kan de nadruk komen op Engels en op Nederlands. Of in het traject ‘Versterk je basis” kunnen we ons richten op rekenen en op begrijpend lezen. Hierbij heeft de leerling heeft twee vaste begeleidingsmomenten in de week. Deze intensieve begeleiding vergroot de kans op succes!

Wat is het verschil tussen een traject en bijles?

Bij een traject heeft de leerling heeft twee vaste begeleidingsmomenten in de week. Dit geeft structuur en we kunnen heel gericht aan vakinhoud gaan werken en aan de manier van leren van de leerling. Regelmatig is er terugkoppeling naar de ouders. Een traject is maatwerk en is uitgebreider dan bijles.

Wat zijn de tarieven?

Bij een traject komt je kind op twee vaste dagen in de week. Het tarief voor de intensieve begeleiding van een traject bedraagt € 345,- per maand. Het tarief voor bijles bedraagt € 45,- per les.

Zijn er ook losse bijlessen mogelijk?

Bijlessen zijn mogelijk voor een keer per week. Bijvoorbeeld als er duidelijk sprake is van een vak, dat de leerling moeilijk vindt. Bijles legt puur de focus op de inhoud van een vak en minder op het leren leren en op verbanden tussen vakken, zoals dat gebeurt in een traject. Bijles is mogelijk voor Nederlands, Engels en Frans en voor basisschoolleerlingen voor rekenen en begrijpend lezen.