Bijles Arnhem

Individuele bijles door ervaren leerkracht in Arnhem.

Denk je dat je kind meer kan, maar komt het er op school onvoldoende uit? Is er een leerachterstand ontstaan en zoek je deskundige begeleiding in Arnhem?

Neem Vera. In groep 7 kreeg ze een mavo-advies, maar ze had achterstanden opgelopen. Haar ouders wilden haar ondersteuning bieden. Ik maakte voor haar een traject op maat. Haar resultaten gingen omhoog, net als haar schooladvies! Daarbij kreeg ze meer zelfvertrouwen en weer plezier in leren!

ik ben leerkracht en remedial teacher. Sinds 2010 richt ik me op de individuele leerling, zodat die zich helemaal kan ontplooien.Bijles en Trajecten zijn er voor groep 6/7/8: rekenen, begrijpend lezen, Citotraining, spelling en voorbereiding brugklas.

Waarom Leermotivatie?

In 14 jaar al meer dan 100 leerlingen vooruit geholpen én gemotiveerd.

Jouw kind staat bij mij centraal.

Het leerprobleem wordt aangepakt bij de oorzaak. Daar heeft je kind blijvend profijt van.

Verhoogt bewezen het zelfvertrouwen en de motivatie voor het leren.

Eén vaste, hoog opgeleide begeleider (Master SEN).

Mooie locatie nabij Arnhem centrum.

Aanbod

Ontdek de leertrajecten van Leermotivatie.

Op zoek naar huiswerkbegeleiding in Arnhem? Ik bied trajecten aan die veel verder gaan dan huiswerkbegeleiding of bijles. Een traject vergroot de kans op succes en de leerling ontwikkelt vaardigheden waar hij of zij nog heel lang wat aan heeft. Dat is een probleem aanpakken bij de oorzaak. De begeleiding vindt plaats in een mooie ruimte aan de Joubertweg 8, vlakbij het station en de bushalte.

Het beste in je kind naar boven halen

Sinds 2010 heb ik mijn bureau voor individuele begeleiding: Leermotivatie. Ik zie veel leerlingen die, ondanks de inspanningen van school, niet de aandacht krijgen, die ze eigenlijk nodig hebben. Ook zie ik veel leerlingen die moeite hebben met de zelfstandigheid die scholen vragen. Daardoor haken ze af en verliezen hun plezier in leren en school. Dit vind ik erg jammer.

Het is mijn missie om het beste in kinderen en jongeren naar boven te halen: goed leren vanuit plezier en intrinsieke motivatie, zodat zij leren om het zelf te doen. Als leerkracht en Master Educational Needs (remedial teacher) begeleid ik voor de regio Arnhem basisschool-leerlingen. Bijles Arnhem en huiswerkbegeleiding Arnhem, maar dan net even anders. Begeleiding via leertrajecten op maat. Bijvoorbeeld voor groep 6/7/8. Daarover lees je alles in de volgende alinea.

Contact

Vul het formulier in, dan neem ik vrijblijvend contact met je op.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Meisje met boek.
Referenties

Lees hier de ervaringen van anderen.

Dochter en zoon begeleid

Mijn dochter is door Elise bijgewerkt op rekenen en begrijpend lezen. Ze had door schoolwisselingen en omstandigheden een achterstand en was onzeker. Daarna heeft ze mijn dyslectische zoon begeleid. Ze is geweldig in de omgang met kinderen, aardig en betrokken. Bovendien kweekt ze een enorm zelfvertrouwen bij de leerlingen.

Moeder van P en K, Zutphen

Grote stap naar het voortgezet onderwijs

Elise heeft onze zoon (13) met zijn huiswerk begeleid. Het heeft hem geholpen de grote stap te maken naar het voortgezet onderwijs. De persoonlijke begeleiding, een op een, geeft een kind dat moeilijk kan plannen de juiste ondersteuning.

Moeder van T, Eefde

Zelfvertrouwen en hoger niveau

Na de Entreetoets kreeg onze dochter advies VMBO-kader. Ze vond dat ze meer kon en wij waren het daarmee eens. De begeleiding van Elise heeft ertoe geleid, dat ze niet alleen op een hoger niveau is uitgekomen, maar ook inzicht heeft gekregen in haar wijze van leren en verbeterpunten daarin. Dit alles heeft haar zelfvertrouwen en weer plezier in school gegeven.

Moeder van K, Apeldoorn

Ontwikkelstappen gemaakt

Na de Cito-Entreetoets heeft Elise onze dochter begeleid met rekenen. Het heeft haar het zelfvertrouwen gegeven om in groep 8 grote ontwikkelstappen voorwaarts te maken. Ook heeft ze geleerd welke manier van leren het beste bij haar past. Bij de eind-Cito bleek dat ze eerst een veel te voorzichtig advies had gekregen. Ouders van C, Dieren

Ouders van C, Dieren

Grote stappen gemaakt en meer zelfvertrouwen

Na de toetsen van groep 7 heeft Elise onze zoon begeleid bij het rekenen. Er zijn grote stappen gemaakt en hij heeft meer zelfvertrouwen gekregen en een hoger niveau, wat hij erg fijn vindt! Er was een mooie samenwerking om met elkaar tot groei te komen en de motivatie en het plezier zijn flink aangesterkt. We zijn erg tevreden!

Ouders van Xander, Warnsveld
FAQ

Alle vragen en antwoorden

Wat is het verschil tussen een traject en bijles?

Een traject is maatwerk en gaat veel verder dan bijles. Een traject vergroot de kans op succes en de leerling ontwikkelt vaardigheden waar hij of zij nog heel lang wat aan heeft. Bij een leerprobleem gaan we op zoek naar de oorzaak. Een traject bestaat uit twee begeleidingsmomenten in de week. Dit geeft structuur en we kunnen heel gericht aan vakinhoud gaan werken en aan de manier van leren van de leerling. Regelmatig is er terugkoppeling naar de ouders.

Wat is de inhoud van een traject?

Binnen een traject maken we een keuze voor twee onderdelen. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders en de leerling in het intakegesprek. Bijvoorbeeld in het Taaltraject kan de nadruk komen op begrijpend lezen en/of spelling. Of in het traject ‘Groep 6/7/8' kunnen we ons richten op rekenen en op begrijpend lezen. Hierbij heeft de leerling heeft twee vaste begeleidingsmomenten in de week. Deze intensieve begeleiding vergroot de kans op succes!

Hoe weet ik welk traject bij mijn kind past?

In het intakegesprek met de ouders bespreken we uitgebreid de mogelijkheden. We gaan uit van de schoolresultaten en kijken of er sprake is van leerachterstanden. We bespreken waar we de focus op leggen. Bijvoorbeeld bij het taaltraject kiezen we de onderdelen die extra aandacht nodig hebben. De behoefte van de leerling weegt mee in de keuze die we maken. Dat de leerling erachter staat, is belangrijk voor een goede samenwerking! Het is immers een maatwerktraject, wat de kans op succes vergroot!

Hoe lang duurt een traject?

Hoe lang een traject precies duurt, is afhankelijk van de situatie van de leerling. Wat is precies de hulpvraag? Zijn er leerachterstanden en hoelang bestaat de achterstand al? In het intakegesprek zullen we de situatie van de leerling uitgebreid bespreken. Ik maak een traject op maat. Goede begeleiding, die problemen bij de oorzaak aanpakt, vraagt tijd. De leerling heeft nog heel lang iets aan de vaardigheden die hij of zij in een traject leert!

Waar vindt de begeleiding plaats?

De begeleiding vindt plaats in Oosterbeek in een mooie ruimte aan de Joubertweg 8.

Wat zijn de tarieven?

Bij een traject komt je kind op twee vaste dagen in de week. Het tarief voor de intensieve begeleiding van een traject bedraagt € 425,- per maand. Het tarief voor bijles bedraagt € 55,- per les. Vragen? Neem contact met mij op.

Zijn er ook losse bijlessen mogelijk?

Bijlessen zijn mogelijk voor een keer per week. Bijvoorbeeld als er duidelijk sprake is van een vak, waarbij een leerachterstand is ontstaan. Bijles legt puur de focus op de inhoud van een vak en minder op het leren leren en op verbanden tussen vakken, zoals dat gebeurt in een traject. Bijles is mogelijk voor basisschoolleerlingen voor Rekenen en Begrijpend lezen en  Nederlands.