Bijles begrijpend lezen Zutphen

Vindt je kind begrijpend lezen maar ‘stom’?
Kinderen lezen steeds minder en zeggen vaker, dat ze het niet leuk vinden. Gamen of filmpjes kijken wint het van lezen. Heel begrijpelijk, maar lezen blijft nog steeds belangrijk, vooral ook op school. Een laag leestempo werkt ook door bij andere vakken.

Begrijpend lezen begint met goed kunnen lezen. Daarom ga ik altijd eerst na, hoe dat is ontwikkeld bij een kind. Begrijpend lezen gaan we daarna oefenen met veel verschillende soorten teksten. Vervolgens oefenen we de strategieën, die je nodig hebt om een tekst goed te kunnen begrijpen. Dan kun je beter de hoofdlijnen zien en dat maakt het lezen van teksten makkelijker. Soms is het daarnaast nodig om te werken aan de woordenschat. Ik probeer het vooral leuk te maken en te zorgen voor een heldere uitleg. Als de resultaten verbeteren, geeft dat de leerling zelfvertrouwen!

Hoe kan ik bijles begrijpend lezen krijgen?

Groep 7/8-traject

Heb je het idee dat er ‘meer in zit’ bij je kind, maar komt het er op school onvoldoende uit? Aan het eind van groep 7 krijgt een kind al het voorlopig schooladvies. Dat is vroeg, maar het biedt ook een kans om nog de basisvaardigheden te versterken van begrijpend lezen en van rekenen. Vooral de niveaus van begrijpend lezen en van rekenen bepalen namelijk het advies. In het Groep 7/8 traject staan allebei de vakken centraal. Het traject is geheel afgestemd op de leerling. Dit gaat verder dan bijles! Met mijn ervaring als leerkracht en remedial teacher kan ik de begeleiding optimaal vorm geven. Ook laat ik kinderen wennen aan Cito-opgaves. Dat doe ik al ruim 10 jaar en bij heel veel leerlingen heeft de inzet geleid tot een goed resultaat.
Bekijk groep 7/8-traject >

Bijles begrijpend lezen

Losse bijlessen begrijpend lezen zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld als er geen sprake is van een achterstand bij een ander vak, zoals rekenen. We leggen dan de focus helemaal op de inhoud van begrijpend lezen. Begrijpend lezen begint met goed kunnen lezen. Daarom ga ik altijd eerst na, hoe dat is ontwikkeld bij een kind. Daarna gaan we oefenen met veel verschillende teksten en daarbij leer ik de kinderen allerlei handige vaardigheden aan. En belangrijk: het moet leuk blijven!
Als het begrijpend lezen na een tijd beter gaat, geeft dat het kind ook zelfvertrouwen!
Contact opnemen >

Referenties

Dochter en zoon begeleid

Mijn dochter is door Elise bijgewerkt op rekenen en begrijpend lezen. Ze had door schoolwisselingen en omstandigheden een achterstand en was onzeker. Daarna heeft ze mijn dyslectische zoon begeleid. Ze is geweldig in de omgang met kinderen, aardig en betrokken. Bovendien kweekt ze een enorm zelfvertrouwen bij de leerlingen.
Moeder van P en K, Zutphen

Zelfvertrouwen en hoger niveau

Na de Entreetoets kreeg onze dochter advies VMBO-kader. Ze vond dat ze meer kon en wij waren het daarmee eens. De begeleiding van Elise heeft ertoe geleid, dat ze niet alleen op een hoger niveau is uitgekomen, maar ook inzicht heeft gekregen in haar wijze van leren en verbeterpunten daarin. Dit alles heeft haar zelfvertrouwen en weer plezier in school gegeven.
Moeder van K, Apeldoorn