Bijles Nederlands arnhem oosterbeek

Nederlands een moeilijk vak?
Spelling was lastig voor Stijn, want hij had net geen dyslexie. Vooral de werkwoordspelling en ‘t Kofschip en bleven voor hem een probleem in groep 7 en 8. In de brugklas stond hij al gauw een onvoldoende. Er kwam ook nog grammatica bij en dat snapte hij helemaal niet. Hij kreeg echt een hekel aan het vak.

Zijn ouders zochten bijles en kwamen bij mij. Het leek mij het beste om lesstof van eerdere periodes nog eens goed te herhalen. Doordat ik de lesstof voor hem kon verhelderen en veel oefeningen met hem deed, viel het kwartje. Aan het eind van het schooljaar stond hij voor Nederlands gelukkig een voldoende!

Hoe kan ik bijles Nederlands krijgen?

Taaltraject

Is je kind dyslectisch, of zwak in spelling? Kinderen die moeite hebben met Nederlands hebben dat ook vaak met een andere taal,.Begeleiding binnen het Taaltraject bestaat uit twee lesmomenten per week. Met mijn vakinhoudelijke ervaring leg ik voor de leerling verbanden tussen talen. Zo is zwak zijn in Engels soms terug te voeren op een gebrekkig inzicht in de Nederlandse grammatica. In een traject leer je ook hoe je goed kunt leren. Door de focus te leggen op twee talen vergroot je het effect!
Bekijk taaltraject >

Bijles Nederlands

Losse bijlessen Nederlands zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld als er geen sprake is van een achterstand bij een andere taal. Of als het kind een tijd in het buitenland heeft gewoond. We leggen dan de focus helemaal op de onderdelen, die de leerling lastig vindt. Bijvoorbeeld, de (werkwoord-)spelling, de grammatica of tekstverbanden.Hierdoor versterk je je basis van het vak Nederlands!
Contact opnemen >

Referenties

Meer grip op talen gekregen

Elise begeleidt onze dyslectische zoon al een tijd Engels en Nederlands. Als ouders zijn wij heel tevreden met haar aanpak, haar duidelijkheid en daadkracht. Hij heeft steeds meer grip op de talen gekregen, wat niet alleen fijn is voor zijn cijfers, maar ook voor zijn zelfvertrouwen. Hij geeft zelf aan, dat dit komt omdat Elise snapt wat hij lastig vindt en er veel verstand van heeft hoe je kinderen die dat moeilijk vinden iets kan leren. Ook kun je fijn bij haar werken.
M.K., Empe

Weer bij met de lesstof

Mijn dochter zit op Vrijeschool Bovenbouw. Tijdens het schooljaar gaf ze aan dat ze begeleiding nodig had. Bij navraag werd Elise geadviseerd als een fijne en goede begeleider. Na enkele maanden was mijn dochter weer bij met de stof van Nederlands en Frans. Wat echter nog belangrijker is voor mij als moeder, is dat ze vol zelfvertrouwen is. Ik heb Elise ervaren als een vriendelijke, betrokken, doortastende en ervaren begeleider. Ik kan haar beslist adviseren!
Moeder van M, Zutphen