Bijles Nederlands Zutphen

Nederlands een moeilijk vak?
Spelling was lastig voor Stijn. Vooral de werkwoordspelling en ‘t Kofschip bleven voor hem een probleem. In het voortgezet onderwijs stond hij voor Nederlands al gauw een onvoldoende. Er kwam ook nog grammatica bij en dat snapte hij helemaal niet. Hij kreeg echt een hekel aan het vak.

Zijn ouders gingen op zoek naar bijles Nederlands en kwamen bij mij. Het leek mij het beste om veel lesstof van eerdere periodes nog eens goed te herhalen. Doordat ik de lesstof voor hem kon verhelderen en veel oefeningen met hem deed, viel het kwartje. Door mijn bijles stond hij aan het eind van het schooljaar voor Nederlands gelukkig een voldoende!

Hoe kan ik bijles Nederlands krijgen?

Taaltraject

Is je kind dyslectisch, of zwak in de talen? Kinderen die moeite hebben met Nederlands hebben dat ook vaak met een andere taal, bijvoorbeeld als ze dyslectisch zijn. Begeleiding binnen het Taaltraject bestaat uit twee lesmomenten per week. Met mijn vakinhoudelijke ervaring leg ik voor de leerling verbanden tussen talen. Zo is zwak zijn in Engels soms terug te voeren op een gebrekkig inzicht in de Nederlandse grammatica. In een traject leer je ook goed hoe je de talen kunt leren. Door de focus te leggen op twee talen vergroot je het effect!
Bekijk taaltraject >

Bijles Nederlands

Heeft je kind voor het kernvak Nederlands regelmatig onvoldoendes? Losse bijlessen Nederlands zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld als er geen sprake is van een achterstand bij een andere taal. We leggen dan de focus helemaal op de inhoud van het vak Nederlands en de onderdelen, die de leerling lastig vindt. Bijvoorbeeld, de (werkwoord-)spelling, de grammatica of tekstverbanden.Hierdoor versterk je je basis van het vak Nederlands!
Contact opnemen >

Referenties

Meer grip op talen gekregen

Elise begeleidt onze dyslectische zoon al een tijd Engels en Nederlands. Als ouders zijn wij heel tevreden met haar aanpak, haar duidelijkheid en daadkracht. Hij heeft steeds meer grip op de talen gekregen, wat niet alleen fijn is voor zijn cijfers, maar ook voor zijn zelfvertrouwen. Hij geeft zelf aan, dat dit komt omdat Elise snapt wat hij lastig vindt en er veel verstand van heeft hoe je kinderen die dat moeilijk vinden iets kan leren. Ook kun je fijn bij haar werken.
M.K., Empe

Mooie cijfers Duits en Frans

Dank, Elise voor de prettige begeleiding. Je hebt je enthousiasme overgebracht voor Frans en Duits en hiermee ons kind gestimuleerd. Er was een fijne rust onder de begeleiding en met een kop thee werd er goed geoefend. Mooie cijfers waren het resultaat! Dank hiervoor!
R.S. Baak