Leermotivatie: bureau voor individuele leerlingbegeleiding

Ervaren leerkracht en remedial teacher biedt intensieve leertrajecten en bijlessen in Zutphen.
Maak je je zorgen om je kind? Vallen schoolresultaten steeds tegen, of is er een leerachterstand ontstaan? Denk je dat je kind meer kan, maar komt het er op school onvoldoende uit? 
‍

Neem Joyce. In groep 7 kreeg ze een mavo-advies. Joyce en haar ouders waren ervan overtuigd dat ze meer kon. Ze wilden alles proberen wat mogelijk was en benaderden mij. Ik maakte voor haar een programma helemaal op maat. Samen gingen we ervoor. Al na een paar maanden verbeterden haar resultaten. En het mooiste: twee jaar later zat ze in de brugklas havo-vwo.

Dit is wat mij inspireert: mijn jarenlange ervaring als leerkracht en remedial teacher helemaal inzetten voor een leerling, zodat die zich maximaal kan ontplooien. Ieder op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijkheden.

Begeleidingstrajecten

Groep 7/8-traject: Verstevig je basis

Heb je het idee, dat er ‘meer in zit’ bij je kind?
Sanne zat in groep 7. Ze had last van faalangst, vooral bij Cito’s. Haar resultaten voor rekenen en begrijpend lezen waren veel lager dan nodig. Nadat ik haar een periode intensief had begeleid, waren haar basisvaardigheden veel sterker geworden. Ze  kreeg meer zelfvertrouwen. En in groep 8 kwam er een schooladvies dat ècht bij haar paste!
Bekijk traject >

Brugtraject: Leren leren

Zit je kind in de brugklas of onderbouw en gaat het leren moeizaam?
De ouders van T hadden niet de indruk dat hij het niet kon. Het leek wel of hij niet wist hòe hij moest leren. Vanaf het moment dat hij in de brugklas zat, had hij weinig overzicht en moeite om zich te concentreren. Mijn begeleiding gaf hem structuur. Ik kon met mijn ervaring als leerkracht een brug slaan naar lesstof van de basisschool. Ik zette mijn ervaring als coach ‘leren leren’ in. Hij kon het hierdoor steeds beter zelf.
Bekijk traject >

Taaltraject

Vindt je kind talen maar ‘stom’ en vallen er veel onvoldoendes?
Taal was nooit zijn sterkste kant geweest op de basisschool, maar in het voortgezet onderwijs stroomden de onvoldoendes binnen voor Nederlands, Engels en Frans. Daan's motivatie voor de talen zakte naar een dieptepunt. Door mijn begeleiding kreeg hij meer inzicht in de taalopbouw. Ik leerde hem  ‘hoe hij moest leren’ bij de talen. Hij pakte het leren weer op. Zijn cijfers gingen hierna steeds meer omhoog.
Bekijk traject >

Referenties

Dochter en zoon begeleid

Mijn dochter is door Elise bijgewerkt op rekenen en begrijpend lezen. Ze had door schoolwisselingen en omstandigheden een achterstand en was onzeker. Daarna heeft ze mijn dyslectische zoon begeleid. Ze is geweldig in de omgang met kinderen, aardig en betrokken. Bovendien kweekt ze een enorm zelfvertrouwen bij de leerlingen.
Moeder van P en K, Zutphen

Grote stap naar het voortgezet onderwijs

Elise heeft onze zoon (13) met zijn huiswerk begeleid. Het heeft hem geholpen de grote stap te maken naar het voortgezet onderwijs. De persoonlijke begeleiding, een op een, geeft een kind dat moeilijk kan plannen de juiste ondersteuning.
Moeder van T, Eefde