Professionele bijles in Zutphen

Individuele leerbegeleiding door ervaren leerkracht
Denk je dat je kind meer kan, maar komt het er op school onvoldoende uit? Is er een leerachterstand ontstaan? Zoek je deskundige begeleiding?

Neem Vera. In groep 7 kreeg ze een mavo-advies, maar ze had achterstanden opgelopen. Haar ouders wilden haar ondersteuning bieden. Ik maakte voor haar een traject op maat. Haar resultaten gingen omhoog, net als haar schooladvies! Daarbij kreeg ze meer zelfvertrouwen en weer plezier in leren!

ik ben leerkracht en remedial teacher. Sinds 2010 richt ik me op de individuele leerling, zodat die zich helemaal kan ontplooien.
Bijles en Trajecten zijn er voor groep 6/7/8: rekenen, begrijpend lezen en spelling. Voor het voortgezet onderwijs: leren leren, talen en dyslexie.

Leertrajecten

Groep 7/8-traject: Verstevig je basis

Heb je het idee, dat er ‘meer in zit’ bij je zoon of dochter?
Sanne zat in groep 7. Ze had last van faalangst, vooral bij Cito’s. Haar resultaten voor rekenen en begrijpend lezen waren veel lager dan nodig. Nadat ik haar een periode intensief had begeleid, waren haar basisvaardigheden veel sterker geworden. Ze  kreeg meer zelfvertrouwen. En in groep 8 kwam er een schooladvies dat ècht bij haar paste!
Bekijk traject >

traject: Leren leren

Zit je kind in de onderbouw van het vo en gaat het leren moeizaam?
De ouders van Tim hadden niet de indruk dat hij het niet kon. Het leek wel of hij niet wist hòe hij moest leren, ondanks begeleiding op school. Hij had weinig overzicht en moeite om zich te concentreren. Mijn individuele begeleiding gaf hem structuur. Ik kon een brug slaan naar eerdere lesstof, die hij al was vergeten. Hij kreeg handige leertips. Hij kon het hierdoor steeds beter zelf.
Bekijk traject >

Taaltraject

Veel onvoldoendes voor Engels, Duits en Nederlands?
Taal was nooit zijn sterkste kant geweest en in het voortgezet onderwijs stroomden de onvoldoendes binnen voor Nederlands, Duits en Engels.
Daan's motivatie voor de talen zakte naar een dieptepunt. Zijn ouders zochten ondersteuning. Door mijn begeleiding kreeg hij meer inzicht in de taalopbouw. Ik leerde hem ook ‘hoe hij moest leren’ bij de talen. Hij pakte het leren weer op. Zijn cijfers gingen hierna steeds meer omhoog.
Bekijk traject >

Referenties

Dochter en zoon begeleid

Mijn dochter is door Elise bijgewerkt op rekenen en begrijpend lezen. Ze had door schoolwisselingen en omstandigheden een achterstand en was onzeker. Daarna heeft ze mijn dyslectische zoon begeleid. Ze is geweldig in de omgang met kinderen, aardig en betrokken. Bovendien kweekt ze een enorm zelfvertrouwen bij de leerlingen.
Moeder van P en K, Zutphen

Grote stap naar het voortgezet onderwijs

Elise heeft onze zoon (13) met zijn huiswerk begeleid. Het heeft hem geholpen de grote stap te maken naar het voortgezet onderwijs. De persoonlijke begeleiding, een op een, geeft een kind dat moeilijk kan plannen de juiste ondersteuning.
Moeder van T, Eefde