Bijles Rekenen Zutphen

Versterk de basisvaardigheden!
Het rekenen met de rekenmethode was nog wel voldoende bij Vera uit groep 7, maar de uitslag van de Cito’s viel steeds tegen. Ze had er faalangst door gekregen. Voor mij was dit de aanleiding om eerst na te gaan, hoe het met haar rekenvaardigheden stond. Ik ontdekte toch nog wel hiaten. Hier moesten we dus eerst aan werken!

Rekenen is als een piramide: bij de sommen in groep 7 en 8, heb je de vaardigheden uit de vorige groepen nodig. Die vaardigheden moet een kind goed beheersen en kunnen toepassen. Pas daarna bouwen we verder. Als leerkracht en remedial teacher kan ik de juiste begeleiding bieden. Daar heeft je kind echt wat aan. Ook straks in de brugklas. Toen we een tijd goed hadden geoefend aan de basisvaardigheden, gingen we ook wat Cito-opgaven oefenen. Die vragen meer inzicht van een kind. Bij Vera gingen die na de begeleiding duidelijk beter!

Hoe kan ik bijles rekenen krijgen?

Groep 7/8-traject

Heb je het idee dat er ‘meer in zit’ bij je kind, maar komt het er op school onvoldoende uit? Aan het eind van groep 7 krijgt een kind al het voorlopig schooladvies. Dat is vroeg, maar het biedt ook een kans om nog de basisvaardigheden te versterken van rekenen en begrijpend lezen. Vooral de niveaus van rekenen en van begrijpend lezen bepalen namelijk het advies. In het Groep 7/8 traject staan allebei de vakken centraal. Met mijn ervaring als leerkracht en remedial teacher kan ik de begeleiding optimaal vorm geven. Ook laat ik kinderen wennen aan Cito-opgaves. Dat doe ik al ruim 10 jaar en bij heel veel leerlingen heeft de inzet geleid tot een goed resultaat!
Bekijk groep 7/8-traject >

Bijles rekenen

Losse bijlessen rekenen zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld als er geen sprake is van een achterstand bij een ander vak, zoals begrijpend lezen. We leggen dan de focus helemaal op de inhoud van rekenen. Rekenen is als een piramide: bij de sommen in de bovenbouw, heb je de vaardigheden uit de vorige groepen nodig. Pas daarna bouwen we verder. Als remedial teacher kan ik de juiste begeleiding bieden. Daar heeft je kind echt wat aan. Ook in de brugklas! Als het begrijpend lezen na een tijd beter gaat, geeft dat het kind ook zelfvertrouwen!
Contact opnemen >

Referenties

Terug te zien in het resultaat

Onze dochter had het lastig in groep 8. De Cito-toetsen werden wisselend gemaakt en ze voelde er veel druk bij. Op school kreeg ze niet de aandacht die ze nodig had. We kwamen in contact met Elise. Ze wist het vertrouwen te winnen van onze dochter en het heeft een fijn resultaat opgeleverd! Ze zit nu de brugklas en krijgt nog ondersteuning voor vakken die nodig zijn. Ze voelt zich zekerder en het gaat goed met haar. We zijn erg blij met de begeleiding van Elise.
Peter S, Zutphen

Mijn dochter is erg vooruit gegaan

Elise heeft mijn dochter in groep 7 erg vooruit geholpen met rekenen. Aan het eind van het schooljaar is haar Cito-score van een V naar een III gegaan. Dat is toch een enorme prestatie. Onze dank hiervoor!
Kim Kamphuis, Zutphen