Bijles spelling arnhem oosterbeek

Net geen dyslexie?
Daan uit groep 8 had volgens zijn ouders echt bijles voor spelling nodig. Taal was nooit zijn sterkste kant geweest. Hij had net geen dyslexie, maar was wel zwak in taal. Ook Engels was lastig. Zijn motivatie zakte naar een dieptepunt.

We werkten structureel aan de Nederlandse spellingregels en oefenden veel. Speciale aandacht gaf ik aan de werkwoordspelling en 't x Kofschip. Mijn begeleiding gaf Daan meer inzicht in de taalopbouw en in de spelling. Het gaf hem houvast en structuur. Hij pakte het leren weer op. Zijn cijfers gingen hierna steeds meer omhoog.

Hoe kan ik bijles spelling krijgen?

Taaltraject

Heeft je kind moeite met spelling, maar ook met taal of lezen? Begeleiding binnen het Taaltraject bestaat uit twee lesmomenten met aandacht voor twee onderdelen, zoals spelling en begrijpend lezen. Met mijn vakinhoudelijke kennis kan ik een programma op maat bieden. In een traject leer je ook hoe je kunt leren. Daar heeft je kind nog heel lang wat aan, ook straks op de middelbare school. Het vergroot de kans op succes!
Bekijk taaltraject >

Bijles spelling

Losse bijlessen spelling zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld als er geen sprake is van een achterstand bij een ander taalonderdeel. We leggen dan de focus op de onderdelen, die de leerling lastig vindt. Bijvoorbeeld de werkwoordspelling en oefenen met het 't x Kofschip. Hierdoor krijgt de leerling een goede basis.
Contact opnemen >

Referenties

Meer grip op talen gekregen

Elise begeleidt onze dyslectische zoon al een tijd Engels en Nederlands. Als ouders zijn wij heel tevreden met haar aanpak, haar duidelijkheid en daadkracht. Hij heeft steeds meer grip op de talen gekregen, wat niet alleen fijn is voor zijn cijfers, maar ook voor zijn zelfvertrouwen. Hij geeft zelf aan, dat dit komt omdat Elise snapt wat hij lastig vindt en er veel verstand van heeft hoe je kinderen die dat moeilijk vinden iets kan leren. Ook kun je fijn bij haar werken.
M.K., Empe