De ruimte/lokaal waar huiswerkbegeleiding wordt gegevenLeermotivatie: Praktische informatie

De bijles, remedial teaching of huiswerkbegeleiding vindt plaats bij mij aan huis in een rustige ruimte. De begeleiding is individueel, waardoor de leerling zich optimaal kan concentreren. Er is regelmatig overleg met de ouders en zonodig met school. De leerling heeft steeds dezelfde deskundige begeleider.

 

De kosten voor een bijeenkomst zijn €35, dit is inclusief de mogelijkheid voor tussentijds overleg. Bij twee of meer keer per week is het tarief €30. In de vakanties wordt de begeleiding niet doorberekend. 

 

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

 

Bel of mail gerust voor een afspraak!
De Waarden 41
7206 GA  Zutphen
Tel. 0575-570109
Mob. 06-41599963
Ingeschreven bij de KVK onder nummer: 50490389


Leermotivatie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hierover kunt u lezen in de Privacyverklaring.