Contact Taaltraject

Vul het formulier in, dan neem ik vrijblijvend contact met je op.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Meisje met boek.

Waarom het Taaltraject?

Maatwerktraject

Leerproblemen effectief bij de oorzaak aanpakken vraagt tijd. Leerachterstanden bestaan vaak al langer. De begeleiding in het traject is speciaal afgestemd op de leerling. Dit vergroot de kans op succes.

Meer inzicht in talen

Met mijn vakinhoudelijke ervaring kan ik voor de leerling verbanden leggen tussen talen. Zo is zwak zijn in Engels  soms terug te voeren op een gebrekkig inzicht in de Nederlandse grammatica.

Dyslexie en spelling

Leerlingen met dyslexie- en spellingproblemen hebben een speciale aanpak nodig. Door mijn specialisatie als remedial teacher, kan ik deze aanpak bieden.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een traject en bijles?

Een traject is maatwerk en gaat veel verder dan bijles. Een traject vergroot de kans op succes en de leerling ontwikkelt vaardigheden waar hij of zij nog heel lang wat aan heeft. Bij een leerprobleem gaan we op zoek naar de oorzaak. Een traject bestaat uit twee begeleidingsmomenten in de week. Dit geeft structuur en we kunnen heel gericht aan vakinhoud gaan werken en aan de manier van leren van de leerling. Regelmatig is er terugkoppeling naar de ouders.

Wat is de inhoud van een traject?

Binnen een traject maken we een keuze voor twee onderdelen. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders en de leerling in het intakegesprek. Bijvoorbeeld in het Taaltraject kan de nadruk komen op begrijpend lezen en/of spelling. Of in het traject ‘Groep 6/7/8' kunnen we ons richten op rekenen en op begrijpend lezen. Hierbij heeft de leerling heeft twee vaste begeleidingsmomenten in de week. Deze intensieve begeleiding vergroot de kans op succes!