Bijles Engels Zutphen

Zwak in talen?
Daan had volgens zijn ouders echt bijles voor Engels nodig. Taal was nooit zijn sterkste kant geweest op de basisschool, maar in het voortgezet onderwijs stroomden de onvoldoendes voor Engels binnen. Hij had net geen dyslexie, maar de spelling van Engels zorgde bij hem voor veel problemen. Daan's motivatie voor het vak zakte naar een dieptepunt.

De spelling van Engels is lastiger dan veel mensen denken, vooral voor kinderen die dyslexie hebben of moeite hebben met spelling. Het Engels is niet klankzuiver. Een ou bijvoorbeeld kan op meerdere manieren worden uitgesproken en dat zorgt voor verwarring. Mijn begeleiding gaf Daan meer inzicht in de taalopbouw en in de spelling. We werkten ook aan teksten en ik leerde hem daarnaast  ‘hoe hij moest leren’. Dit gaf hem houvast en structuur. Hij pakte het leren weer op. Zijn cijfers gingen hierna steeds meer omhoog.

Hoe kan ik bijles Engels krijgen?

Taaltraject

Heeft je kind moeite hebben met Engels, maar ook met een andere taal? Begeleiding binnen het Taaltraject bestaat uit twee lesmomenten met aandacht voor twee talen. Met mijn vakinhoudelijke ervaring kan ik voor de leerling verbanden leggen tussen talen. Zo is zwak zijn in Engels soms terug te voeren op een gebrekkig inzicht in de Nederlandse grammatica. In een traject leer je ook goed hoe je de talen kunt leren. Door de focus te leggen op twee talen vergroot je de kans op succes!
Bekijk taaltraject >

Bijles Engels

Losse bijlessen Engels zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld als er geen sprake is van een achterstand bij een andere taal. We leggen dan de focus helemaal op de inhoud van het vak Engels en de onderdelen, die de leerling lastig vindt. Bijvoorbeeld, de spelling, de grammatica van het Engels of het lezen en begrijpen van  teksten. Hierdoor krijg je weer een goede basis voor Engels!
Contact opnemen >

Referenties

Meer grip op talen gekregen

Elise begeleidt onze dyslectische zoon al een tijd Engels en Nederlands. Als ouders zijn wij heel tevreden met haar aanpak, haar duidelijkheid en daadkracht. Hij heeft steeds meer grip op de talen gekregen, wat niet alleen fijn is voor zijn cijfers, maar ook voor zijn zelfvertrouwen. Hij geeft zelf aan, dat dit komt omdat Elise snapt wat hij lastig vindt en er veel verstand van heeft hoe je kinderen die dat moeilijk vinden iets kan leren. Ook kun je fijn bij haar werken.
M.K., Empe